# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-30มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :       มะม่วง

เส้นรอบวง :     144     cm.

ความสูง :        13.05     m.