# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-31มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :       มะม่วง

เส้นรอบวง :         115 cm.

ความสูง :          13.05   m.