# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-32 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :       มะม่วง

เส้นรอบวง :     60     cm.

ความสูง :      4.65       m.