# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-33 สัก

ชื่อต้นไม้ :  สัก

เส้นรอบวง : 200cm.

ความสูง :      16.25     m.