# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-38คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  137     cm.

ความสูง :     14.65      m.