# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-39มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :   100    cm.

ความสูง :     14.65      m.