# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-40คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :     55  cm.

ความสูง :     5.73      m.