# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-42ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :    77   cm.

ความสูง :        5.73   m.