# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-43สนประดิพัทธ์

ชื่อต้นไม้ :  สนประดิพัทธ์

เส้นรอบวง :   72      cm.

ความสูง :       6.45      m.