# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-44สนประดิพัทธ์

ชื่อต้นไม้ :  สนประดิพัทธ์

เส้นรอบวง :     73    cm.

ความสูง :       6.45      m.