# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-201 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 90  cm.

ความสูง :  10.36 m.