# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-45สนประดิพัทธ์

ชื่อต้นไม้ :  สนประดิพัทธ์

เส้นรอบวง :   79      cm.

ความสูง :     6.45        m.