# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-46ฟอคเทล

ชื่อต้นไม้ :  ฟอคเทล

เส้นรอบวง :   61     cm.

ความสูง :      10       m.