# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-204 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 32  cm.

ความสูง :  5.47 m.