# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-48สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :      43   cm.

ความสูง :       9.85      m.