# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-50สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :   43      cm.

ความสูง :    9.85         m.