# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-51 สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :     43    cm.

ความสูง :     9.85       m.