# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-53สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :   43      cm.

ความสูง :     9.85        m.