# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-54สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :     43    cm.

ความสูง :    9.85         m.