# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-59สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :    43     cm.

ความสูง :      9.85       m.