# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-63สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :  43       cm.

ความสูง :     9.85        m.