# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-66สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :        43     cm.

ความสูง :         9.85          m.