# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-67สนอินเดีย

ชื่อต้นไม้ :  สนอินเดีย

เส้นรอบวง :       43      cm.

ความสูง :            9.85       m.