# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-70มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :     176        cm.

ความสูง :          10.43         m.