# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-1 ทองกวาว

ชื่อต้นไม้ :  ทองกวาว

เส้นรอบวง :     132        cm.

ความสูง :           11.76       m.