# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-2ตะโก

ชื่อต้นไม้ :  ตะโก

เส้นรอบวง :    106         cm.

ความสูง :         10.71         m.