# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-3ตะโก

ชื่อต้นไม้ :  ตะโก

เส้นรอบวง :      91       cm.

ความสูง :      10.71m.