# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-4ช้างดาว

ชื่อต้นไม้ :  ช้างดาว

เส้นรอบวง :    42         cm.

ความสูง :         5.32         m.