# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-5สาระ

ชื่อต้นไม้ :สาระ  

เส้นรอบวง :       84      cm.

ความสูง :        8.67          m.