# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-6สาระ

ชื่อต้นไม้ :  สาระ

เส้นรอบวง :       94      cm.

ความสูง :       8.67           m.