# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-7กระจง

ชื่อต้นไม้ :  กระจง

เส้นรอบวง :      86       cm.

ความสูง :        8.67          m.