# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-8คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :      69       cm.

ความสูง :              8.67    m.