# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-9คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :      62       cm.

ความสูง :               8.67   m.