# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-11หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :         90   cm.

ความสูง :        8.67          m.