# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-12หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :          85   cm.

ความสูง :          8.67        m.