# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-13หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :     112        cm.

ความสูง :         8.67         m.