# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-14หางนกยูง

ชื่อต้นไม้ :  หางนกยูง

เส้นรอบวง :   128          cm.

ความสูง :              8.89    m.