# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-16

ชื่อต้นไม้ :  

เส้นรอบวง :      68       cm.

ความสูง :      12.75            m.