# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-17หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :     62        cm.

ความสูง :           12.75       m.