# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-18สาระ

ชื่อต้นไม้ :  สาระ

เส้นรอบวง :    105         cm.

ความสูง :         12.75         m.