# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-19พยุง

ชื่อต้นไม้ :  พยุง

เส้นรอบวง :     53        cm.

ความสูง :        12.75          m.