# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-20พิกุล

ชื่อต้นไม้ :  พิกุล

เส้นรอบวง :     120        cm.

ความสูง :          12.75        m.