# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-21หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :     66        cm.

ความสูง :        12.75          m.