# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-22แคนา

ชื่อต้นไม้ :  แคนา

เส้นรอบวง :   130          cm.

ความสูง :        12.75          m.