# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-23หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :     55        cm.

ความสูง :        12.75          m.