# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-24หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :       81      cm.

ความสูง :            12.75      m.