# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-28หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :     85        cm.

ความสูง :        8.67          m.