# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-29หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :      69       cm.

ความสูง :       8.67           m.