# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-30หูกระจง
ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :       61      cm.

ความสูง :         8.67         m.