# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-31คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :      62       cm.

ความสูง :       12.45           m.